Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха в по-горен ранг четирима съдии, отложиха изслушването на друг и освободиха магистрат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 10.12.2019 г. изслушването на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд – София- град, във връзка с възражение срещу изготвената й комплексна оценка. Съдия Тодорова е депозирала молба за отлагане на изслушването ѝ, поради здравословни проблеми.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стилиян Кирилов Манолов - съдия в Административен съд - Стара Загора, Калин Стефанов Кунчев – съдия в Районен съд – Бургас и Димо Георгиев Колев – съдия в Районен съд – Велико Търново, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението. В по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ е повишена Дарина Стойкова Матеева-Базитова – съдия в Административен съд – Пловдив.

Съдийската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 4 от ЗСВ – трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година, Мария Томова Динева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 15.12.2019 г.

Решението на колегията е във връзка молба от Мария Динева за освобождаването ѝ от заеманата длъжност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във