Параграф22 Daily

§22 Новини

Повишиха в по-горен ранг редица обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ангел Стефанов Атанасов - прокурор в Районна прокуратура – Сандански, Пенка Стоянова Стойкова – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, Катя Георгиева Стаменова - Христова - прокурор в Районна прокуратура – Сливен, Мая Кирилова Христева - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Пламен Георгиев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Тодор Асенов Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, Веселка Илкова Събева - прокурор в Районна прокуратура – Русе и Пламен Борисов Чобанов – прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Йорданова Димитрова - Петкова - прокурор в Районна прокуратура – Варна и тримата прокурори от Софийска районна прокуратура - Марина Ангелова Ненкова, Калина Захариева Георгиева и Антония Станкева Въчкова, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ Георги Николов Николов – прокурор в Софийска районна прокуратура, Недко Йорданов Русев – заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Ямбол, Йордан Сталев Дичев - прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас, Пламен Йорданов Петков – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе и подполковник Антон Михов Радойнов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във