Параграф22 Daily

§22 Новини

Повторно включване на ток безплатно

Потребителски организации поискаха повторното включване на електрозахранването да става до 8 часа след подаване на искане от потребителя и да е безплатно. Токът ще е безплатен и когато е некачествен за потребителите.


Работната среща, проведена в Парламента, е по инициатива на зам.-председателя на Комисията по енергетика Явор Куюмджиев. Той пое ангажимент Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката да бъде внесен в парламента следващата седмица, за да може да бъде гледан в началото на есенната пленарна сесия.


Предвижда се в случаите, в които отчетените показания на електромерите са по-високи с над 30% от месечната консумация за същия период на предходната година, клиентът да има право да подаде възражение срещу сметката, без да е задължен да я плати.


Промените предвиждат забрана да се взема такса за повторно включване на изключен електромер или газова уредба, като дружеството е задължено да възстанови захранването след плащане на просрочената сметка и до 8 часа след подаване на искането за повторно захранване.


Предвижда се още в случай на нарушаване на условията за качество и надеждност на снабдяването с електрическа енергия за период по-дълъг от 10 дена през един календарен месец, доказано по съответния ред, клиентът да не дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия за същия месец.


Освен това разпределителното предприятие ще дължи обезщетение на всички имуществени вреди, които клиентът е претърпял от некачествено снабдяване с електрическа енергия. Обезщетенията по този ред ще могат да претендирани в срок до 3 години от настъпване на събитието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във