Параграф22 Daily

§22 Новини

Позиция на ЕК и националните антимонополни органи по прилагането на европейските антитръстови правила

По предложение на EK органите по конкуренция излязоха със съвместно изявление на Европейската мрежа по конкуренция по приложението на правото на конкуренция в условията на кризата, предизвикана от COVID-19, което гласи следното:
•    Европейската мрежа по конкуренция е напълно наясно със социалните и икономическите последици, предизвикани от бързото разпространение на епидемията от COVID-19 в Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).
•    Различните инструменти на конкурентното право на ЕС / ЕИП имат механизми, които да отчитат, когато е подходящо и необходимо, пазарното и икономическото развитие. Правилата за конкуренция гарантират равнопоставеност между компаниите. Тази цел остава актуална и в период, когато компаниите и икономиката като цяло страдат от кризисни условия.
•    Европейската мрежа по конкуренция разбира, че тази извънредна ситуация може да предизвика необходимостта компаниите да си сътрудничат, за да гарантират доставките и справедливото разпределение на оскъдните продукти на всички потребители. При настоящите обстоятелства Европейската мрежа по конкуренция няма да се намесва активно срещу необходимите временни мерки, предприети с цел да се предотврати недостиг на доставките.
•    Отчитайки настоящите обстоятелства, такива мерки е малко вероятно да бъдат проблематични, тъй като те или не биха представлявали ограничение на конкуренцията съгласно член 101 от Договора за функциониране на ЕС /чл. 53 от Споразумението за ЕИП, или биха генерирали положителни ефекти, които най-вероятно биха надвишили такова ограничение. Ако компаниите се колебаят относно съвместимостта на подобни инициативи за сътрудничество с правото на ЕС в областта на конкуренцията, те могат да се обърнат към Европейската комисия, Надзорния орган на ЕАСТ или съответния национален орган за конкуренция по всяко време за неофициални насоки.
•    В същото време е от изключителна важност да се гарантира, че продуктите, считани за съществени за защита на здравето на потребителите в настоящата ситуация (например маски за лице и дезинфекциращи продукти), се предлагат на конкурентни цени. Европейската мрежа по конкуренция няма да се поколебае да предприеме действия срещу компании, които се възползват от настоящата ситуация, за да картелизират пазара или да злоупотребяват с господстващото си положение.
•    В този контекст Европейската мрежа по конкуренция би искала да посочи, че съществуващите правила позволяват на производителите да определят максимални цени за своите продукти. Последното може да се окаже полезно за ограничаване на неоправданото увеличение на цените при тяхната дистрибуция.

Оригиналният текст на позицията на националните органи по конкуренция в ЕС е достъпен на адрес: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/news.html

Facebook logo
Бъдете с нас и във