Параграф22 Daily

§22 Новини

Позиция на Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд

Твърдо се противопоставям и изразявам своето огромно възмущение от осъществената от председателя на Върховния касационен съд вербална атака срещу професионалната чест и достойнство на магистрати от Върховния административен съд.

Твърденията в интервюто, съдържащи внушения за зависимости и користни интереси на съдиите, са абсолютно безпочвени и очевидно са провокирани от постановено от съдебен състав на ВАС решение по административно дело (препратка към делото ТУК), по което председателят на Върховния касационен съд е страна. Подобни способи за извънпроцесуална защита по делата е недопустимо да бъдат част от стратегията на страните. Това с още по-голяма сила се отнася за председателя на Върховния касационен съд.

Смущаващи са не само изнесените твърдения, но и фактът, че се касае за коментар на страна по висящо съдебно производство, което не е приключило. Проблемът е, че в този случай безпочвените внушенията за користно поведение идват от председателя на Върховния касационен съд, който е призван да отстоява независимостта на съдебната власт. Подобно поведение представлява опит за груба намеса в работата и независимостта на съдиите и създава предпоставки за уронване на престижа и авторитета на цялата съдебна система.

Не на последно място, като председател на Върховния административен съд искам да изразя своята пълна и безрезервна подкрепа както към поименно атакуваните от председателя на Върховния касационен съд магистрати, така и към всеки един съдия във Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във