Параграф22 Daily

§22 Новини

Позиция на Съдийската колегия на ВСС по повод публикации на електронни медии

В съответствие със Стандартите за независимост на съдебната власт, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява институционална подкрепа към съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд и неговия административен ръководител Георги Ушев, във връзка с отправените недопустими лични нападки, обидни квалификации и внушения за зависимости от адвокат Илиан Василев.

За пореден път сме свидетели на изявления и действия, представляващи накърняване престижа на съдебната власт – неетично отношение към съдии, опит за неправомерен натиск върху българския съд и уронване на общественото доверие в правораздавателните органи. Апелираме всички страни и участници в съдебното производство, да се въздържат от вербални атаки, насочени срещу личността и репутацията на магистратите, поставящи под съмнение тяхната професионална компетентност и засягащи независимостта на съдебната власт.

Позицията е приета в изпълнение на Стандартите за независимостта на съдебната власт, приети с решение на Съдийската колегия по протокол № 31/23.10.2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във