Параграф22 Daily

§22 Новини

Позиция от Прокурорската колегия на ВСС по повод публикация в сайта "ПИК"

Позицията е в отговор на писмо от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, с което е отправен апел за изразяване на отношение по случая, съгласно Механизма за публична реакция на Прокурорската колегия /одобрен с решение по Протокол № 9/20.03.2019г./.

Прилагаме и двата документа:

ПОЗИЦИЯ на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по повод публикация от 16.11.2019 г. в рубриката „Сигнал до ПИК“ на интернет сайта на Информационна агенция „ПИК“ със заглавие „Прокурор № 1 на Бургас засечен в тефтера на Красьо Черния. Градът в плен на октопода „Чиневи“.По различно време: майката – шефка на съда. Бащата – шеф на полицията. Синът, дъщерята и снахата – съдии и нотариуси“ 20 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изразява несъгласието си с публикацията на Информационния сайт „ПИК“ насочена срещу Прокуратурата в гр. Бургас и в частност срещу Георги Чинев - административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас. Чрез представяне на информация, поднесена по манипулативен начин, се цели дискредитиране на личността и професионалните качества на прокурор Георги Чинев, както и на безпристрастността, професионализма и компетентността на прокурорите от Бургас. Заявяваме подкрепата си към колегите от Районна прокуратура – Бургас, които в конкретния случай с г-н Недялко Йорданов са действали при стриктно спазване на закона. Статията от анонимния автор е в противоречие с установените журналистически и етични стандарти. В същата се отправят внушения за обвързаности, неправомерни практики и оказване на недопустимо влияние. Чрез въпросната публикация Информационна агенция „ПИК“ целенасочено накърнява независимостта, авторитета и доброто име на Окръжна прокуратура – Бургас и на Прокуратурата на Република България. Налице е пряка форма на натиск и опит за въздействие върху общественото мнение. Категорично се противопоставяме на всяко посегателство върху независимостта на съдебната власт и демократичните ценности и принципи на правовата държава!

Декларация на УС на Асоциацията на прокурорите в България

ДО:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ПРОКУРОРСКА  КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

Уважаеми дами и господа, членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България със загриженост следи реакцията на сайта „ПИК” по повод публично разгласения случай с г-н Недялко Йорданов.

Хронологията на събитията е следната:

На 15.11.2019 г. в сайта „ПИК” е поместена публикация от личния профил  на г-н  Недялко  Йорданов  във „Фейсбук”. В тази публикация г-н Йорданов споделя, че е привлечен в качеството на обвиняем във връзка с разследване на пътнотранспортно произшествие в което той е участвал. Посочил е, че произшествието било настъпило в гр. Бургас,  в следствие от което била причинена средна телесна повреда на пешеходец. Г-н Йорданов изразил своето недоумение по повод решението на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура– Бургас да утвърди обвинението срещу него, въпреки изричното изявление на пострадалото лице воденото досъдебно производство по случая да бъде прекратено. В публикацията съвсем ясно и недвусмислено е заявено, че решенията на наблюдаващия прокурор „са продиктувани от горе”. Според автора намесата във вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор е реакция на прокуратурата срещу публично изразената от  г-н Недялко Йорданов подкрепа в полза на сина му Асен Йорданов – собственик на сайт „Биволъ”.  

В същия ден– 15.11.2019 г.,в официалния сайт на Прокуратурата на Република България е публикувано становището на Апелативна прокуратура – Бургас във връзка със случая. В него е посочено, че предмет на разследването е пътнотранспортно  произшествие, настъпило на пешеходна пътека, в която хипотеза е правно ирелевантно изявлението на пострадалото лице за прекратяване на делото. Категорично е заявено, че Районна прокуратура– Бургас е действала при стриктно спазване на закона. Това становище е оповестено и на официалната електронна страница на Апелативна прокуратура – Бургас.

 На същата дата  (15.11.2019г.)г-н Георги Чинев – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас, публично, открито и недвусмислено е представил пред обществеността фактологията по добилия публичност казус. Г-н Чинев изрично е изразил позиция в подкрепа на  действията на  Районна прокуратура - Бургас  и е заявил, че прокуратурата заслужава адмирации, защото е действала законосъобразно и безпристрастно.

На следващия ден - 16.11.2019 г., в сайта „ПИК”, в рубриката „Сигнал до ПИК”, е публикувана статията „Прокурор № 1 на Бургас засечен в тефтера на Красьо Черния. Градът в плен на октопода „Чиневи”. По различно време: майката – шефка на съда.Бащата – шеф на полицията. Синът, дъщерята и снахата– съдии и нотариуси”.  В този материал недвусмислено е заявено, че гр. Бургас е „оплетен в октопода семейство Чиневи”, като в резюме е проследено развитието на професионалните кариери на членове на семейството на  Окръжния прокурор на ОП – Бургас - г-н Георги Чинев. С препратката към скандала от 2009 година „Красьо Черния” е направен опит да се манипулира общественото мнение чрез насаждане на внушения за използвани корупционни практики,  осигурили неговото професионалното развитие.

Публично известно е, че собственик на сайта „ПИК” е г-н Недялко Недялков – син на г-н Недялко Йорданов. Поради това за членовете на УС на АПБ е обяснима дадената чрез „ПИК” гласност на  казуса с пътнотранспортното произшествие.

Изложената по- горе хронология в реакциите на заинтересованите по случая страни, обаче, ни дава основание да заявим, че чрез публикацията от 16.11.2019 г. в  „ПИК”  умишлено е засегната личната сфера на колега магистрат (в случая – г-н Чинев).  Негативните внушения спрямо него в посочената публикация имат за цел да създадат към нашия колега отрицателно обществено  отношение и  да внушат предубеденост в неговите изявления на проведения на 15.11.2019 г. брифинг, което неминуемо ще породи обществено недоверие в работата на прокуратурата.

Ние, членовете на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, категорично възразяваме срещу опитите да бъде  накърнен авторитетът на г-н Георги Чинев. Намираме тази публикация  за манипулативна. Цели се, както дискредитирането  на  личността на Окръжния прокурор на ОП-Бургас, така и поставянето под съмнение на безпристрастността на действията на прокурора от РП– Бургас, наблюдаващ досъдебното производство, водено срещу г-н Недялко Йорданов. Засегнати са независимостта и доброто име на наши колеги– прокурори, поради което и на основание чл.2 от Механизма за публична реакция на ПК на ВСС в случай на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи се обръщаме към Вас– членовете на Прокурорската колегия, с апел да  изразите отношение по случая.

С уважение,

Управителен съвет на

Асоциацията на прокурорите в България

Facebook logo
Бъдете с нас и във