Параграф22 Daily

§22 Новини

Правителството ще плати 27 хил. лв обезщетения за нарушаване на човешките права

Правителството ще изплати на Виолета Комова, Валентина Пелова, Айшату Джалоу и Костадин Керемедчиев еднократни обезщетения за нарушени права по уважени техни жалби от договорните органи на ООН по универсалните международноправни инструменти в областта на правата на човека, съобщиха от правителствената информационна служба. Три от жалбите са във връзка с неизпълнение от страна на България на разпоредбите на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и една – по Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание. Общият размер на обезщетенията е 27 хил. лв.

С този акт правителството показва, че приоритет в неговата политика е да продължи напредъка на България в областта на защитата и реализацията на правата на човека и основните свободи и че изпълнява задълженията си по отношение на международното право, спазването и насърчаването борбата срещу всички форми на дискриминация и нетолерантност.

Решението е стъпка към изграждането на нормативна уредба, която цялостно да уреди изпълнението на препоръките на различните комитети по конвенциите на ООН за изплащане на справедливо финансово обезщетение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във