Параграф22 Daily

§22 Новини

ПРБ с обзор на неверни политически твърдения, насочени към уронване престижа на съдебната власт, засягащи върховенството на закона и правовата държава

Прокуратурата на Република България представя обзор на неверни политически твърдения, насочени към уронване престижа на съдебната власт и засягащи върховенството на закона, правовата държава и основни национални и европейски ценности /15.03 – 27.03.2022 г./

Настоящото изявление на Прокуратурата на Република България е съобразено:

- С препоръките в Становище №8(2013) - относно отношенията между прокурорите и медиите на Консултативния съвет на Европейските прокурори (КСЕП) – консултативен орган към Комитета на министрите на Съвета на Европа;

- Със съответни текстове от Конвенцията за защита правата на човека (ЕКПЧ) и практика на  Европейския съд за защита правата на човека (ЕСЗПЧ) в тази връзка;

- С препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно работата на прокурорите като - Препоръка Rec(2000)19 за ролята на прокуратурата в системата на наказателното правосъдие и Препоръка Rec(2012)11 за ролята на прокурорите извън системата на наказателното правосъдие;

- С други становища на КСЕП, съвместно становище на КСЕП и Консултативния съвет на Европейските съдии (КСЕС), във връзка със Становище № 8(2013) както и други свързани с него документи в т.ч. и на ООН.

В цитираното Становище на КСЕП и свързаните с него актове, се препоръчва реакция на ръководството на прокуратурата по отношение на разпространявана в пресата невярна информация и твърдения, когато същите са насочени персонално срещу отделни магистрати и се прави опит да се уронва престижа на съдебната власт.

Изявлението на ПРБ бе представено пред медиите от заместник-главния прокурор и ръководител на Върховна административна прокуратура Десислава Пиронева.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗИЦИЯТА, МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във