Параграф22 Daily

§22 Новини

Предизвикателствата в управлението на човешките ресурси в МВР

Административния секретар на МВР Бойко Славчев и Богдан Мирчев - представител на Фондация „Ханс Зайдел“ за България, която е дългогодишен партньор на вътрешното ведомство в провеждането на обучения и семинари, откриха двудневен форум на тема „Предизвикателствата в управлението на човешките ресурси в МВР“.  В него участват директорите на дирекциите „Координация и административно обслужване“ и „Човешки ресурси“, началниците на административни отдели и служители по направление „Човешки ресурси“ от всички областни дирекции на МВР.

Освен предизвикателствата в управлението на човешките ресурси в МВР, ще бъдат засегнати и организационно-щатни въпроси, реда и начина на оценяване на държавните служители, както и промените в ЗДСл, влизащи в сила след 1 октомври 2019 г.

Служители на Дирекция „Човешки ресурси“ ще представят особеностите при провеждане на интервюта в конкурсните процедури в МВР, както и предстоящите изменения в Закона за МВР в областта на дисциплинарната отговорност.

В рамките на форума ще се дискутират и най-новите изисквания за защита на личните данни от длъжностното лице по защита на личните данни, както и актуалните въпроси, свързани с административното обслужване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във