Параграф22 Weekly

§22 Новини

Предлагат тарифа от 15 лева на час за съдебните преводачи

Твърдо възнаграждение от 15 лева на час за съдебните преводачи предлага Министерство на правосъдието (МП) в проект на Наредба за съдебните преводачи, която да регламентира дейността им. Издаването на наредбата беше предвидено още с измененията в НПК преди 2 месеца, с които трябваше да бъдат покрити и изискванията в европейската директива за правото на устен и писмен превод в наказателното производство, съобщи "Правен свят".


От проекта на наредбата е видно обаче, че тя урежда статута на преводачите не само в наказателните, но също в гражданските и административни производства. Предвижда се във всеки съдебен район на окръжен или административен съд, както и за спецсъда, да се водят регистри със списъци на съдебни преводачи. Преводачите ще могат с молба до съответния председател на съда да поискат да бъдат включени в списъка, комисии ще утвърждават списъците, а на приетите в тях ще се издава карта на съдебен преводач. Предвидено е още преводачите да имат свободен достъп до делото, по което е назначен съответния превод, за което трябва да им се оказва и съдействие.


Ново изискване е преводачът да носи отговорност за щети, възникнали в резултат на работата му, като задължително ще трябва да представя и документ за сключена застраховка "Професионална отговорност", се посочва в доклада по проекта, изготвен от директора на дирекция "Правосъдие, нормотворчество и проекти" в МП Диана Вакарелска.


Относно заплащането на съдебните преводачи, наредбата, макар и да въвежда твърда тарифа от 15 лева на час, дава опции и за допълнително заплащане. Например, ако органът, който е назначил превода и който плаща за него прецени, че той е много сложен или пък преводачът е особено квалифициран, то заплащането му може да бъде увеличено и двойно. Отново двойно възнаграждение ще се плаща и за преводи по празници и почивни дени. Отделно, преводачът ще си получава парите, които му се полагат по наредбата, ако делото бъде отложено по независещи от него причини. Предвидено и покриване на разходи за транспорт и нощувки.


Съюзът на преводачите не е доволен от проекта и е писал на министерството, че трябва да преразгледа тарифата. От организацията твърдят, че в момента един час съдебен превод се заплаща между 60 и 100 лв. в зависимост от езика и сложността на делото и въпреки това липсват кандидати, а опасенията им са , че при 15 лв. на час гилдията ще откаже да работи за съдебната власт.


Според председателят на Асоциацията на преводачите Мариана Хил обаче, това, че има наредба, която регламентира дейността на колегите й в съда, е важна първа стъпка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във