Параграф22 Daily

§22 Новини

Предлагат задължителна медиация за бракоразводни и търговски дела и спорове за попечителство

Задължителна медиация за някои конкретни дела, като бракоразводни, за попечителство, включително и търговски дела. Това отчете на брифинг с медии административният ръководител на Бургаския окръжен съд съдия Росица Темелкова, която на днешна дата преди 2 години зае важния пост. Тя отчете че медиацията има сериозни плюсове и от началото на 2020 г. при общо 11 дела, прибегнали до сравнително новият метод, 9 са приключили със споразумения.

Съдия Темелкова  говори още за проведеното в края на 2019 г. анкетно проучване сред съдиите и съдебните служителите, чиято цел бе да провери нагласите към институцията, както и за новия сайт на БОС.

Резултатите от проведената анонимна анкета са предимно положителни. По-голямата част от гласувалите са отчели, че комуникацията между колеги в работна среда е добра, че административният ръководител зачита мнението им и че са удовлетворени от работата си. Новият сайт пък е унифициран с останалите съдилища в страната, фунцкионира значително по-бързо от стария и е много по-лесен за използване. „В концепцията ми за стратегическо управление на Окръжен съд – Бургас, бях заложила регулярни допитвания до съдиите и съдебните служители по важни административни, организационни и съдебни въпроси, което да бъде форма на професионална легитимност, вътрешно съсловна демократичност и самоуправление. Твърдо съм убедена, че без добър екип не може да се осъществи нито реформа, нито дори най-малка промяна“, сподели съдия Темелкова.

Окръжен съд – Бургас съвместно с Районен съд – Бургас продължават да прилагат ефективна Съдебна програма за медиация. Съдия Темелкова напомни, че в съда е открит Център за медиация, който ежедневно е отворен за граждани. 2020 година започва вече с успешно проведена процедура по медиация. 11 процедури по медиация са проведени в Центъра към двата съда, през 2019 г. 9 са постигнатите споразумения за същия период. През 2019 г. административният ръководител на Окръжен съд – Бургас участва в две работни срещи в Съдийската колегия на ВСС, по повод развитието и успешното приложение на медиацията в съдебните дела и процеси.

Двете магистратури излизат с предложение за въвеждането на задължителна медиация още преди подаването на исковата молба в съдебната фаза по някои видове дела – развод и недействителност на брака; спорове за родителски права; уреждане на имуществените отношения между съпрузи; издръжка и изменение на издръжка; спорове по Закона за управление на етажната собственост; търговски спорове и др.

„Като административен ръководител ще продължавам да прилагам мерки за подобряване на дейността на Окръжен съд – Бургас, за да успеем да издигнем авторитета на съдийската професия. Аз имам поет ангажимент, както пред екипа на институцията, така и пред обществеността, да защитим достойното място на българския съд в европейското правно семейство“, заяви административният ръководител на Бургаския окръжен съд съдия Росица Темелкова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във