Параграф22 Daily

§22 Новини

Предложиха на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на РП в Бургас и Стара Загора

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Бургас с една свободна длъжност „прокурор“ и да разкрие такава в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението. Предложението се внася за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 05.11.2020 г.

Мотивите за оптимизирането са във връзка с устрояването на Минчо Николов - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора, неговото депозирано заявление за преназначаването му на заеманата преди това длъжност „прокурор“ в същата прокуратура и задължението на Прокурорската колегия да преназначи магистрата на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, които мотиви налагат необходимостта от увеличаване на щатната численост на районната прокуратура в Стара Загора.

Комисията е насочена към съкращаване на вакантна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас, отличаваща се с налични 14 свободни такива длъжности и предстоящото преизчисляване на още 4, след закриването на районните прокуратури в градовете Айтос и Карнобат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във