Параграф22 Daily

§22 Новини

Председатели на съдилища бият камбаната: Няма желаещи за съдебни заседатели

Няма желаещи за съдебни заседатели. Председатели на съдилища от цялата страна алармират за проблема, който може да направи невъзможно разглеждането на наказателни дела. За това предупреждава членът на Съдийската колегия Боряна Димитрова в предложение до колегите си от кадровия орган, сочи Lex.bg.

В него Димитрова отбелязва, че през последните дни е получила много сигнали от председатели на съдилища от цялата страна за проблем с набирането на нови съдебни заседатели. Мандатът на сегашните изтича към края на годината. Общинските съвети са обявили процедури за избор на нови, но в някои от градовете няма нито един желаещ за съдебен заседател. В други пък кандидатите са крайно недостатъчно.

Само преди месец от Бургаския апелативен съд разпространиха чрез медиите призив към гражданите да се включат в правораздаването. За Районния съд в Бургас при необходимост от 135 съдебни заседатели в Общинския съвет са постъпили 50 кандидатури. За окръжния съд се търсят 90 души, а документи са подали едва 41. По информация на „Лекс“, подобни проблеми са констатирани и в Хасково, Ямбол, Кърджали, Несебър, Тополовград и други градове в страната.

В предложението си Боряна Димитрова посочва, че няма ясна дефиниция на проблема – дали това се дължи на завишените изисквания в Закона за съдебната власт, въведени с промените през 2016 г., или заради ниското възнаграждение. Но тъй като въпросът засяга пряко правораздавателната дейност и опасността от невъзможност за разглеждане на наказателни дела, Боряна Димитрова го поставя на вниманието на Съдийската колегия.

В рамките на правомощията на кадровия орган тя предлага няколко варианта за реакция.

Единият е да се сигнализира Министерството на правосъдието или правната комисия на парламента с искане за извършване на последваща оценка на въздействие на разпоредбите от чл. 66 до чл. 75а от ЗСВ, които се отнасят до съдебните заседатели, а при необходимост и предприемане на законодателни изменения.

С промените в ЗСВ от 2016 г. бяха разширени изискванията към съдебните заседатели. Всеки, който иска да участва в съдебния състав, трябва да отговаря на следните условия: да е на възраст от 21 до 68 години; да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; да има завършено най-малко средно образование; да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да е такъв в друг съд, да е общински съветник от съдебния район, за който е избран, да участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели или да работи в съд, прокуратура, следствен отдел, МВР или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Наред с това желаещите трябва да съберат и голям набор от документи, за да се кандидатират за съдебни заседатели. А след това комисии към общинските съвети изслушват всеки допуснат. Мандатът на съдебните заседатели е четири години, като не могат да бъдат избирани за повече от два последователни към същия съд.

Вторият вариант за реакция, който предлага Боряна Димитрова, е да се промени наредбата за съдебните заседатели в частта за техните възнаграждения. В чл. 73, ал. 4 от ЗСВ, който е пренесен и в наредбата, се казва: „Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели на ден се равнява на една двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата съответно за районен съдия, за окръжен съдия и за съдия от военен съд, но не по-малко от 20 лв. на ден“. А броят на часовете, за които се дължи заплащане, е реално отработеният и не се ограничава от осемчасовия работен ден, се уточнява в наредбата.

Третият вариант е Съдийската колегия да отправи апел към гражданите да се включат в правораздавателния процес.

Кой от трите ще избере и дали ще има и други предложения, ще стане ясно във вторник, когато кадровият орган ще обсъди този сериозен проблем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във