Параграф22 Daily

§22 Новини

Председателят на РС- Пловдив е кандидат за член на ВСС от квотата на съдиите

Заместниците на административния ръководител на Районен съд – Пловдив – Милена Георгиева, Александър Точевски и Диляна Славова внесоха предложение до Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, с което издигат кандидатурата на Иван Калибацев - председател на Районен съд – Пловдив. Номинацията е публикувана в раздел „Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.“.

Иван Калибацев има над 18 години общ юридически стаж като съдия, от които над 16 в Районен съд – Пловдив. Професионалната му кариера започва през 2004 г. като младши съдия - в Районен съд – Русе и в Окръжен съд – Пловдив, а от 2005 г. е съдия в Районен съд - Пловдив. В периода от 2009 г. до 2013 г. е административен ръководител - председател на Районен съд – Асеновград, като през 2013 г. е избран за председател на Районен съд – Пловдив, и през 2018 г. е преизбран за втори мандат.

Вносителите мотивират своето предложение с притежаваните от Иван Калибацев нравствени качества, ярко изразеното чувство на справедливост и отговорност, високите морални ценности, богатия административен опит и отличните му умения за справяне с всеки възникнал проблем. „Считаме, че личността му е достойна и би била полезна в бъдещата дейност на Висшия съдебен съвет при справяне с предстоящите предизвикателства и съществуващи проблеми в съдебната власт, с които е призван да се справи кадровия орган в следващия му състав“. Те акцентират върху активната ангажираност на кандидата с проблемите на съдебната власт и участието му в множество работни групи и проекти към ВСС и Министерство на правосъдието.

Като административен ръководител на един от най-големите и натоварени съдилища в страната Иван Калибацев познава в детайли специфичните проблеми на съдилищата, успява да анализира и да планира организацията на работа на правораздавателния процес и да създава оптимални работни условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във