Параграф22 Weekly

§22 Новини

Председателят на ВАС разговаря с Ив Гунан от Държавния съвет на Франция

Председателят на ВАС Георги Колев разговаря с Ив Гунан(Yves Gounin), който е директор на дирекция "Международни отношения" към Държавния съвет на Република Франция((Le Conseil d’Etat).


Поводът за срещата бе представянето на френското публично право и европейското публично право и възможността за развитие на обмена с различни върховни административни правни органи и участието в европейски и международни правни мрежи.


Държавният съвет на Република Франция - или Върховен административен съд, е висша съдебна инстанция по административни дела. Компетентността му включва и консултативна функция, която този орган упражнява спрямо правителството. Държавният съвет участва в изготвянето на законите и правилниците за приложението им и дава мнение относно проектите за декрети и всеки друг проект на нормативен акт, за който е предвидено участието му от органичен или обикновен закон, от подзаконов нормативен акт или във всеки друг случай, когато правителството прецени, че това е необходимо във връзка с нормотворческата му дейност. Държавният съвет е върховният административен съдия и упражнява дейност по цялостното управление на административното правораздаване.


Съдия Георги Колев връчи на своя гост копия от двете уникални издания на Алманах за историята на Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във