Параграф22 Daily

§22 Новини

„Председателят на ВКС е част от общността, неговото място е сред съдиите, при определени обстоятелства – пред съдиите, но никога срещу съдиите“, заяви Галина Захарова

На заседание на Пленума на Върховния касационен съд (ВКС), съдия Галина Захарова пое ръководството на най-висшата магистратура в България за следващите седем години.

Пред върховните съдии новият председател на Върховния касационен съд Галина Захарова каза: „Уважаеми колеги, след като бях номинирана от Пленума на Върховния касационен съд за председател на съда, изготвих концепция и бях изслушана от Пленума на Върховния касационен съд и от Пленума на Висшия съдебен съвет, считам, че в достатъчна степен се изясни каква е моята визия и моето виждане за дейността на Върховния касационен съд и в частност за дейността на ръководителя на този съд.

Колеги, председателят на съда е част от общността, неговото място е сред съдиите, при определени обстоятелства – пред съдиите, но никога срещу съдиите. Днес приключва един продължителен период от време, започва нов период и затова бих искала да Ви помоля да не обръщаме поглед назад към пътя, който сме изминали, защото ни предстои нов, дълъг път, по който ще срещаме нови предизвикателства, ще преодоляваме заедно много трудности, но към миналото не трябва да се връщаме. Аз се надявам, че имаме мъдростта да си правим изводи от това, което сме преживели. Имаме смелостта да предприемаме нови неща за по-добро бъдеще – както на нас, така и в името на нашето призвание и най-вече – имаме силата да сме заедно.

Колеги, благодаря Ви за доверието, което ми гласувахте!“

Съдия Лозан Панов пожела на новия председател успех.

Заседанието на Пленума на ВКС се състоя присъствено в зала № 15 „Тържествена“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във