Параграф22 Daily

§22 Новини

Председателят на ВКС Лозан Панов се отчете за командированите съдии през 2019 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение предоставената информация от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд актуална информация за командированите съдии във Върховния касационен съд през 2019 година, които са били в различни периоди общо 14 съдии.

В гражданска колегия на ВКС са правораздавали трима съдии – съдия Емилия Георгиева Донкова – Найчева от Софийски окръжен съд, съдия Филип Владимиров Владимиров от Софийския окръжен съд и съдия Розинела Тодорова Янчева от Софийски градски съд.

В търговската колегия на ВКС са били командировани шестима съдии от Софийски апелативен съд - съдия Людмила Славчева Цолова, съдия Мадлена Иванова Желева, съдия Васил Вълчев Христакиев, съдия Галина Любомирова Иванова, съдия Анжелина Данчова Христова – Борисова и съдия Десислава Пенчева Добрева.

В наказателната колегия на ВКС са правораздавали петима съдии, като трима от Софийски апелативен съд – съдия Красимира Георгиева Медарова, съдия Невена Иванова Грозева, съдия Надежда Стефанова Трифонова – Велева, съдия Бонка Василева Янкова от Окръжен съд – Търговище и съдия Даниел Атанасов Луков от Военен съд- Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във