Параграф22 Daily

§22 Новини

Предстои нова законова регулация в онлайн търговията

Правителството предлага по-сериозни глоби за търговците, които нарушават правилата. Друга идея касае начина, по който потребителите получават информация преди да сключат договор. Ще бъдат забранени фалшивите ревюта. За предстоящите промени в Закона за защита на потребителите, приети на първо гласуване в две комисии в Народното събрание, отбеляза председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, сочи КЗП.

Когато говорим за този законопроект, трябва да отбележим, че има три основни момента:

Първият е онлайн средата и промените, които настъпват в нея. Имаме задължение за оповестяване на критериите, по които се осъществява класирането при търсенето на определени продукти в онлайн платформите за тяхната продажба. Законът предвижда тези критерии да бъдат посочени в онлайн платформата или интернет магазина. Класирането означава, че тези оператори трябва да информират потребителите за начина на подреждане на различните видове стоки. Например – според броя на закупени телевизори, в зависимост от цената – от ниска към висока или обратно. Всичко това трябва да бъде описано. Потребителят трябва да знае защо на първо място му излиза търговецът ”А” или търговецът „В”.

Друг изключително важен въпрос е дали става дума за търговец или за частно лице. Ние и преди сме коментирали как потребителите, пазарувайки в големи интернет платформи, се заблуждават, че купуват от еди-коя си фирма, а впоследствие се оказва, че са закупили стоката от физическо лице и техните основателни претенции за рекламация при дефект не могат да бъдат уважени, тъй като в действителност по отношение на физическите лица нашият закон не се прилага. Тук задължението на тези администратори ще бъде да информират много ясно и категорично потребителя дали лицето, което предлага въпросната стока, е търговец или не е и  тогава вече на базата на цялата останала информация, с която потребителят разполага, преди да реши да си купи, той ще знае, че ако се получи някакъв проблем, ще бъде защитен в по-голяма или в по-малка степен. Тук трябва да отбележим, че отзивите трябва също да бъдат подредени и търговецът да гарантира за тяхната автентичност. Задължение на търговеца ще бъде да докаже пред нас при проверка как тези ревюта са намерили място в неговата платформа за онлайн търговия. Т.е., че този който е написал отзива, е автентичен потребител, не някакъв робот и съответно, че такава сделка за покупка е извършена, за да може коментарът за продукта да бъде действителен. Искам да кажа, че всичко това, което коментирахме до момента, ще се третира като нелоялна търговска практика, а законът предвижда вече по-висок размер на санкциите.

В тези текстове се говори и за едни конкретни санкции, които са част от оборота на търговците. Разбира се, че размерът на санкцията трябва да има и своя възпиращ ефект, а максимумът на санкция, която може да бъде наложена за така наречените от закона "широко разпространени нарушения" и такива със съюзно измерение, достига до 4% от годишния оборот във всички държави-членки, в които търговецът и свързани с него лица извършват своята дейност. Това е вторият важен момент в този закон. За първи път се въвежда правна фигура, която обединява усилията на контролните органи  на повече от една държава-членка на Съюза в установяването на трансгранично нарушение на потребителското законодателство с голям мащаб.

И третият важен момент в този законопроект е въвеждането на Директивата за така наречения „двоен стандарт“ при предлаганите на пазарите на Европейския съюз стоки. Искам да подчертая, че до голяма степен това е българска кауза. Нещо, което беше поставено като проблем и прието единодушно от държавите-членки на ЕС по време на българското председателство през 2018 година. Изработи се Директива и вече го виждаме в националното законодателство, за да няма двойни стандарти“, заключи председателят на КЗП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във