Параграф22 Daily

§22 Новини

Предупреждение на КФН за нелицензирани посредници

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и публикация в пресата относно дейността на дружества Ексус Маркетс ООД (Exxus Markets Ltd) и Астон Маркетс ООД (Aston Markets Ltd) на територията на Република България, уведомяваме всички заинтересовани лица и потенциални инвеститори за следното:


Ексус Маркетс ООД (Exxus Markets Ltd) и Астон Маркетс ООД (Aston Markets Ltd) са дружества, които не са лицензирани от Комисията за финансов надзор да предоставят инвестиционни услуги и дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България и чиято дейност не се регулира от КФН.


Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във