Параграф22 Daily

§22 Новини

Преизбраха Даниела Гюрова за районен прокурор“ на Дупница

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дупница, в която участваха атестираните кандидати - Даниела Георгиева Гюрова – изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дупница, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” и Ивайло Василев Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Дупница, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” като избра Даниела Георгиева Гюрова – изпълняващ функциите „административен р123ъководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дупница с 10 гласа „За“ и нито един глас „против“ и  „въздържал се“.

Прокурор Гюрова притежава над 18 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като „прокурор“ в РП-Дупница с Решение на ВСС по Протокол №41805.12.2001 г. И я заема от 17.12.2001 г. до 19.10.2006 г. След което е назначена на длъжност „заместник-административен ръководител –заместник районен прокурор“ на РП-Дупница, като тази длъжност заема от 19.10.2006 г. До 09.08.2013 г. Считано от 09.08.2013 г. е определена за „изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор“ на РП-Дупница до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. След проведен избор, с решение на ВСС по Протокол №37/31.07.2014 г. Е назначена на длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на РП-Дупница. Длъжността заема от 11.08.2014 г. До 11.08.2019 г., когато с решение на ВСС п Протокол №24/25.07.2019 г. е определена за и.ф.“административен ръководител-районен прокурор“ на РП-Дупница, считано от 12.08.2019 г. до всъпване в длъжност на нов административен ръководител. Комплексната оценката от проведеното последно извънредно атестиране е „Много добра“ с Решение на ПК на ВСС по Протокол №33/06.11.2019 г. Придобила е статут на несменяемост с Решение на ВСС по Протокол №24/11.07.2007 г. С Решение на ПК на ВСС по Протокол №1/11.01.2017 г е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Мотивите на прокурор Гюрова, за участие в конкурса за заемане на длъжността административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница за втори мандат, са основани на натрупания управленски опит и постигнатите добри резултати, през изминалите години, когато е заемала тази длъжност. Увереността й произтича от натрупания значителен професионален и административен опит. Познава много добре дейността, колектива, личните и професионалните качества на всеки един прокурор и служител, както и състоянието на съда като цяло. Разчита на своята авторитет и добрите колегиални отношения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във