Параграф22 Daily

§22 Новини

Прекратиха членството на Галя Вълкова в Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати членството на Галя Вълкова – съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийския градски съд, в Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (Мрежата).

Решението е във връзка със заявление от съдия Вълкова, която се мотивира, че съвместява участието си в Мрежата с изключително висока натовареност, участието ѝ като лектор и експерт в обучения и проекти на Националния институт на правосъдието, както и по лични мотиви.

Съгласно Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България членството се прекратява по молба на лицето с мотивирано решение на Съдийската колегия по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите.

Галя Вълкова е избрана за член на Мрежата с решение на Колегията по протокол № 16/21.05.2019 г., с което са избрани и другите членове.

Правилата на Мрежата предвиждат, че след изтичане на 3 години от първия мандат на членовете, нейният състав се обновява чрез жребий, като 50% от членовете прекратяват своя мандат и на тяхно място се избират нови чрез провеждане на конкурсна процедура при условията на мандатност от 5 години, без право на втори пореден мандат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във