Параграф22 Daily

§22 Новини

Прекратиха регистрацията на търговско дружество за таксиметрови превози

По искова молба на Софийска градска прокуратура Софийски градски съд е постановил принудително прекратяване на регистрацията на дружество за таксиметрови превози „Т. М.“ ЕООД. В хода на съдебното следствие прокуратурата доказа, че в продължение на повече от година и половина фирмата фактически извършвала дейност без управител. Съдът е приел, че са изпълнени всички предпоставки на фактическия състав за прекратяване дейността на дружеството по предявения от държавното обвинение иск с правно основание по чл. 155, т. 3 от Търговския закон.

По реда на надзора за законност Софийска градска прокуратура сезира Софийска районна прокуратура за преценка относно наличието на данни за извършено престъпление по чл. 234г от НК. Извършва се проверка за осъществяване на дейност от таксиметрови водачи на прекратеното дружество без разрешение, регистрация или лиценз, изискващи се по нормативен акт или акт на Европейския съюз.

По случая и Върховна административна прокуратура е предприела всички възможни мерки, съобразно компетентността си. Възложила е извършването на проверки на компетентните контролни органи, които следва да реализират административнонаказателна отговорност или да предприемат налагане на принудителни административни мерки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във