Параграф22 Daily

§22 Новини

Преназначиха Мариета Неделчева на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Мариета Неделчева Маринова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Колегията преназначи Мариета Неделчева на заеманата преди назначаването ѝ за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Специализирания наказателен съд, длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на вземане на решението.

Решението е съобразено с представена на 04.06.2019 г. молба от съдия Неделчева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във