Параграф22 Daily

§22 Новини

През 2013 г. с осъдителна присъда са приключили 1924 дела в Пиринския край

С ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 1127 души, условно осъдени са 860, а освободените от наказателна отговорност са 277 лица. Оправдателна присъда са получили 80 обвиняеми лица, а на 20 делата са прекратени, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Благоевград.


Осъдените с влезли в сила присъди за миналата година са 1987. Осъдените непълнолетни лица на възраст 14 - 17 години са 63, което 3.2% от всички осъдени. През 2013 г. най-голям е броят и относителният дял на лицата, осъдени на лишаване от свобода (1207 или 60.7% от общия брой). От тях най-голям е делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца - 656, след това тези на лишаване от свобода от шест месеца до една година - 326. Наказанието пробация е наложено на 668 лица, което е 33.6% от всички осъдени лица. С глоба са наказани 96 лица или 4.8% от общия брой на осъдените лица.


Спрямо 2012 г. през миналата година са се увеличили с 12.4% документните престъпления, завършили с осъждане. Голям скок има и при престъпленията против брака, семейството и младежта - с 68.2%, като броят на осъдените се е увеличил с цели 80%.


Броят на осъдените мъже през 2013 г. е 1846 или 92.9% от общия брой на осъдените лица, а на жените - 141 или 7.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във