Параграф22 Daily

§22 Новини

През 2018-та: Рекорден брой дела за обезщетения срещу прокуратурата

Совалките около избора на новия главен прокурор вече текат. Но по-важно е не кой ще бъде, а какво ще свърши той, за да пресече тенденцията грешките на обвинението да ни струват все така скъпо.

За поредна година прокуратурата "скри" в годишния си отчет размера на обезщененията, на които е осъдена - очевидно за да не стряска данъкоплатеца, от чиито джоб в крайна сметка ще бъдат взети парите. Но по всичко изглежда, че сумата може би надхвърля "обичайните" 2-3 млн. годишно, с които бяхме свикнали досега.

Какво все пак четем в доклада? Че през 2018 година прокуратурата е била осъдена по 789 дела по Закона за отговорността на държавата (по-голямата част от които обаче са все още само на първа инстанция). Това обаче е най-големият брой осъдителни решения срещу обвинението за последните три години (през 2017 г са били 714, а през 2016 - едва 594).

Другото важно число от доклада сочи, че 305 българи са успели да спечелят делата си (от които 302 - с влезли в сила решения) срещу държавното обвинение само през 2018-та - техният брой също е най-голям за последните три години.

Същевременно прокуратурата отчита и че расте броят на исковете с цена над 25 000 лева, които се водят срещу нея в окръжните съдилища като първа инстанция. "51 % от решените първоинстанционни дела по ЗОДОВ са разгледани от окръжните съдилища", пише в отчета.

И оттук идва сметката: 51% от решените първоинстанционни дела, които като бройка са 487, умножено по минималната сума от 25 000 лева, която "праща" делата за разглеждане на първа инстанция в окръжните съдилища, прави 6 млн. и 200 000 лева...

Тази сметка обаче е само предполагаема. И когато се прави тя, трябва да се вземат предвид и някои други фактори. От една страна, че в нея не са включени исковете от районните съдилища, които са задведени за далеч по-ниски суми (те биха направили сумата на вредите, за които е прокуратурата е дадена на съд още по-голяма). Трябва да се вземе предвид и фактът, че има дела за далеч по-високи от 25 000 лв. суми за обезщетения (достатъчно е да си спомним само случая с оневинените  бивш военен министър Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и Тенчо Попов, заради който държавата бе осъдена да изплати вреди за стотици хиляди левове).

От друга страна обаче има и "приспадане": на първо място да се заведе иск все още не означава, че делото е спечелено - има немалко случаи, в които исковете срещу прокуратурата се отхвърлят от съдилищата като неоснователни. На второ място размерът на поисканите обезщетения почти никога не съвпада с този, който съдът присъжда с решението си - обикновено гражданите побучават в пъти по-малко от това, което са поискали от съда.

Заради всичките тези условности няма как да изчислим колко точно дължим заради грешките на прокуратурата. Но пък това, което знаем, е че данните, свързани с делата срещу обвинението по ЗОДОВ, са най-високите от три години насам: и по брой осъдителни решения, и по брой дела, и по брой получили обезщетения граждани.

Знаем и още нещо важно: "Най-голям е броят на решенията по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предвиждащ отговорност на държавата за вреди от незаконно обвинение, която тенденция остава непроменена", признава държавното обвинениие. Оттам сочат, че на това основание са постановени общо 297 осъдителни решения, което съставлява 98.3% от общия брой влезли в сила осъдителни решения. И тази бройка също е рекордна за последните години.

Всичките тези числа няма как да бъдат подминати, когато се говори за качеството на работата както на прокуратурата, така и на органите по разследването. Защото ръстът им показва, че има проблем, който не само не се решава с годините, а очевидно се задълбочава - дори само защото струва все повече и повече пари на данъкоплатеца.

Замитането и скриването на данните за цената на този проблем  "под килима" не помагат с нищо. Още по-малко ще са от полза на следващия главен прокурор, който и да е той, от когото ще се очаква да "обърне" тази така нелицеприятна за обвинението статистика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във