Параграф22 Daily

§22 Новини

През четвъртото тримесечие на 2019 г.. АДФИ е приключила 95 финансови инспекции

В периода октомври-декември Агенцията за държавна финансова инспекция приключи 95 финансови инспекции. През последното тримесечие на 2019 г. са проверени 278 обществени поръчки на обща стойност 331 444 983 лв.

През периода са инспектирани 1059 договора на стойност 160 844 558 лв. По време на финансовите инспекции са установени 21 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки. Общият брой на установените закононарушения е 470, като в обхвата попадат нормативните актове, уреждащи бюджетната и финансово-стопанската дейност на инспектираните обекти.

За установените през тримесечието нарушения са съставени 3 акта за начет и 168 акта за установяване на административни нарушения.

По време на финансовите инспекции са идентифицирани 36 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във