Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния административен съд за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., представена от председателя на ВАС, на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от ЗСВ.

Според справката за дейността на ВАС през второто полугодие на 2019 г. са образувани общо 7 205 дела, като висящите дела към 01.07.2019 г. са 4 101. Общият брой на делата за разглеждане е 11 320. Свършените дела през второто полугодие на 2019 г. са 7 339. В едномесечен срок са изготвени 6289 съдебни актове, в тримесечен срок – 742 съдебни актове и над 3 месечния срок са изготвени 308 съдебни актове. Общият брой на висящите дела към 31.12.2019 г. е 3989, от които 3913 са насрочени.

Обобщената справка ще бъде публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Съдебна статистика“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във