Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха обобщени информации за делата, постъпили във ВКС и във ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщени информации за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд и във Върховния административен съд за периода от 1 юли 2021 г. до 31 декември 2021 г. Те са представени от председателя на Върховния касационен съд от председателя на Върховния административен съд.

Обобщените информации се публикуват на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“. Данните сочат, че във Върховния касационен съд са постъпили през второто шестмесечие на 2021 г. общо 5252 дела, свършени са 4221 броя, а 139 броя дела са отложени, спрени или оставени без движение.

Във Върховния административен съд са образувани за същия период 5897 дела, а висящи са били 2 666 броя. Приключени са 4923 броя, а остават висящи 3612 дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във