Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха отчета на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС за периода 08.10.2019 г. – 05.10.2020 г. Той се приема на основание чл. 11, ал. 2 от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК). Изготвя се ежегодно в края на мандата на съответната КАК, като в случая обхваща дейността на нейния четвърти изборен състав.

Отчетът отразява предложените от КАК решения по управлението на ресурсите в съдебната система и кадровата дейност – планирането и провеждането на конкурси за младши съдии, на конкурси в различните органи на съдебната власт, процедури по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт и за определяне на изпълняващи тези функции, назначаването на заместници на административни ръководители, както и атестирането на магистрати.

В посочения период КАК към СК е провела 36 заседания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във