Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха решения относно числеността на администрацията на главния прокур, ВКП и ВОП - Пловдив

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една свободна щатна бройка за длъжност „главен специалист“ в отдел „Защита на класифицираната информация“, дирекция „Сигурност“ в Администрацията на главния прокурор и разкри една щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ във Върховна касационна прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде и съгласие за трансформирането на една свободна щатна бройка за длъжност „главен специалист“ в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“ в една щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ във Върховна касационна прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, разкри четири щатни бройки за длъжност „чистач“ в сектор „Техническо обслужване“ в Администрацията на главния прокурор, с оглед по-добра организация на работата и възможност за осъществяване на пряк контрол на дейността на служителите.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, с една свободна длъжност „следовател“ и да разкрие една щатна длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на вземане на решението, като предложението се внася в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 01.07.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Facebook logo
Бъдете с нас и във