Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха становище по конституционно дело за даване на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по предмета на Конституционно дело № 15/2019 г., според което в надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията не се включват случаите когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава“.

Становището ще бъде изпратено на Конституционния съд на Република България.

Конституционно дело № 15/2029 г. е образувано по искане на Министерски съвет за даване на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията във връзка със следния тълкувателен въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава?“.

С определение от 28 януари 2020 г. на Конституционния съд на Република България Висшият съдебен съвет е конституиран като заинтересована страна, която следва да предостави становище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във