Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха за сведение информация за участие в CrimEx

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение предоставената от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) информация за определения представител за участие в работната група CrimEx, създадена в рамките на Програма EuroMed Justice. С решение на Съдийската колегия по протокол № 3/02.02.2021 г. информацията за номиниране на представител за участие в работната група CrimEx е изпратена на националното лице за контакт и на членовете на НСММСНД.

Членовете на Мрежата са определили Светослава Колева-Ангелова – съдия в Апелативен съд – Варна за участие в експертна работна група. Съдия Колева е член на НСММСНД и звено за контакт в Европейската съдебна мрежа. Тя отговаря на критериите за подбор на членовете на работната група CrimEx и има необходимия опит по наказателни дела, свързани с оказване на международно сътрудничество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във