Параграф22 Daily

§22 Новини

Приеха за сведение резултатите от плановата проверка в Окръжна прокуратура – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултатите от извършена планова проверка в Окръжна прокуратура – Русе, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-29/20.05.2019 г. на главния инспектор.

Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на организацията на образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата и ОСлО при ОП - Русе, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика. Обхванат е периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г., и 01.01.2018г. - 01.12.2018 г.

Актът с резултатите от проверката се състои от две части – комплексна планова проверка на Окръжна прокуратура – Русе и проверка на Окръжния  следствен отдел.

Съобразно положителните изводи и констатации за организацията на работата на административния ръководител, на прокуратурата, на съдебния администратор, на администрацията и на работата на окръжния следствен отдел, на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, проверяващият екип от ИВСС е приел, че не следва да се дават препоръки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във