Параграф22 Daily

§22 Новини

Приемат заявления за участие в избора на членове на КАК към Съдийската колегия на ВСС

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е изменена разпоредба от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС в частта, свързана с участието на професионалната квота в Комисията, като е регламентирано от Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) да бъдат избрани четирима действащи към момента на избора съдии със специализация по материя: двама съдии със специализация по гражданско право и двама съдии със специализация по наказателно право.

За попълване на състава на Комисията предстои провеждането на процедура за избор от Пленума на Върховния касационен съд на трима действащи съдии за нейни членове – двама със специализация по наказателно право и един със специализация по гражданско право.

До ръководителите на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд са изпратени писма относно възможността за подаване във ВКС на заявления от съдиите за участие в процедурата.

Документите се подават лично, по пощата, по електронен път или по факс. Кандидатите следва да отговарят и на критериите, предвидени във Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във