Параграф22 Daily

§22 Новини

Приоритет на МВР: взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност

„Програмата се осъществява с безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 млн. евро, предоставена по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. В рамките й ще бъдат стартирани три проекта, по които бенефициент са дирекции в Министерството на вътрешните работи”, посочи заместник-министърът на вътрешните работи Филип Гунев на откриващата пресконференция по Програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“. В качеството си на ръководител на програмния оператор той очерта сферите на дейност по стартиращите проекти. Проектът “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР” с бенефициент дирекция „Комуникационни и информационни системи” е продължение на ангажиментите на МВР, свързани с разширяване и развитие на системата ТЕТРА за нуждите на охрана на границите на Република България и ЕС. Основната цел на проекта „Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително сред ромската общност” с бенефициент Академията на МВР е ограничаване на случаите на нарушаване правата на човека и създаване на умения за работа в мултиетническа среда. Изпълнението на проекта „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, с бенефициент дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ ще допринесе за подобряване на полицейското сътрудничество и развитието на дългосрочно сътрудничество между Норвегия и България с цел увеличаване на ефективността на правоприлагащите органи при прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген. Заместник-министър Гунев отправи благодарности  към всички партньори, оказали подкрепа при разработване на програмата -  Посолството на Кралство Норвегия в София, Националното координационно звено при МС, партньорите на програмата от страна на донора - Съвета на Европа, Националната дирекция на полицията на Кралство Норвегия. „Без вашата помощ не би било възможно днес да реализираме тези проекти. Това е и поредна стъпка за укрепване на двустранните отношения между България и Кралство Норвегия”, посочи още заместник-вътрешният министър.

„Чрез финансовия механизъм ние успяваме да допринесем за сътрудничеството в рамките на Шенген”, изтъкна Н.Пр. Гуро Катарина Х. Викьор, посланик на Кралство Норвегия у нас. Тя изрази задоволство от стартирането на проектите в рамките на сътрудничеството между двете страни и подчерта, че секторът „Правосъдие и вътрешни работи” е приоритетен, поради което акцент е задълбочаване на сътрудничеството между правоприлагащите органи, което води до подобряване на работата в борбата с организираната престъпност. Посланик Викьор отправи специални благодарности към МВР и заместник-министър Филип Гунев за плодотворната съвместна работа и изрази увереност в успешното изпълнение на проектите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във