Параграф22 Weekly

§22 Новини

Притискат престъпността с нов орган

Правителството създаде нов орган за борба за борба с беззаконието. Той ще се казва Национален съвет по превенция на престъпността. Кабинетът прие и правилник за организацията и дейността му. Съветът е колективен орган, който организира и контролира изпълнението на Националната стратегия по превенция на престъпността. Той ще работи като свързващо звено между съответните държавни органи, местната власт и неправителствения сектор, ангажирани с въпросите на превенцията. Председател на Съвета е вицепремиерът и министър на вътрешните работи, а членове са заместник-министри на правосъдието, на труда и социалната политика, на образованието, младежта и науката, на културата, на физическото възпитание и спорта, председателят на Държавната агенция за защита на детето, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора и др.nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във