Параграф22 Daily

§22 Новини

Продължава антикризисното имунизиране на руската банкова система

Със санирането на пет изпаданали в ликвидна криза банки от руската финансова група „Рост“ ще се занимава друг трезор - Бинбанк, съобщава прес-службата на РЦБ. Става дума за кредитните институции Рост-банка, ТБ „Кедър“, СКА -банка, Тверуниверсалбанка и Аккобанка.

Възприетата схемата за санация на някои от трезорите не е сложна: Руската агенция за застраховане на депозитите (АСВ) ще получи кредит от РЦБ и ще финансира Рост-банка с цел покриване на дефицита, възникнал между справедливата цена на активите на трезора и балансовата  стойност на неговите пасиви. Размерът на капиталовата дупка достига 18,4 млрд. рубли, а срокът за погасяване на това финансиране е 10 г.

Държавата ще предостави заем и на саниращата финансова институция  – Бинбанка, от 17,5 млрд. рубли и със срок на издължаване до 6 г., с цел поддържане на текущата ликвидност на другите четири закъсали финансови институции от бившата група.

Днес Руската централна банка отне и три банкови лицензии. Първи в черния списък е Първи земелен разчетен център, съобщават от регулатора. Според РЦБ, небанковата кредитна институция не е спазвала руското законодателство срещу прането на пари и легализацията на незаконни доходи, както и срещу финансирането на тероризма. Особено големи са били провалите в борбата с идентификацията на клиентите на трезора, както и отказът на институцията да предоставя на упълномощените държавни органи достоверни сведения за финансовите операции, подлежащи на задължителен контрол. Освен това институцията е провеждали и съмнителни операции с налични парични средства.

По размера на своите активи тази структура е била на крайното 840 място в руската банкова система.

Без лиценз днес остана и московската Търговско-строителна банка, съобщиха от РЦБ. Причината е тривиална: трезорът не е спазвал изискванията на законодателството срещу пране на пари и не е докладвал на упълномощените за това държавни контролни органи. Освен това кредитната институция е била въвлечена и в съмнителни операции по изнасянето в чужбина на големи суми налични пари.

Затворената банка е член на руската система за гарантиране на  влоговете. Създадена  е през 1990 г., заемайки едва 469 място в страната по размера на своите активи.

И оренбургската инвестиционна банка Бузулукбанк, се прости с лииценза си днес, съобщиха от регулатора. Трезорът е провеждал високорискова кредитна политика, като е инвестирал в долнокачествени активи, в резултата на което не е могъл да се разплаща със своите кредитори, а неговите собственици и мениджъри не са направили нищо за подобряване на ситуацията. Освен това влогонабиращата институция не е спазвала и законите срещу прането на пари и срещу финансирането на  тероризма.

Кредитната институция е член на системата за застраховане на депозитите и заема 737 място в банковата система на Русия

Facebook logo
Бъдете с нас и във