Параграф22 Daily

§22 Новини

Продължава с второ гласуване разглеждането на промените в Наказателно-процесуалния кодекс

Народното събрание ще проведе редовно пленарно заседание от 9 часа. 

Продължава с второ гласуване разглеждането на законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 3.12.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.12.2020 г.) – точка първа за петък, 29 януари.

Първо гласуване ще има по законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 20.1.2021 г.) – точка втора за петък, 29 януари.

В дневния ред е предвиден и редовния парламентарен контрол – след приключване на законодателната част от заседанието в петък, 29 януари. Четирима министри ще отговарят на въпроси на народните представители. 

Теменужка Петкова, министър на енергетиката, ще отговори на два въпроса относно:
- проблеми с електрозахранването в населените места от община Брегово, област Видин.
- сключен от министъра на енергетиката договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Иглика", разположена в землищата на села от общините Болярово и Елхово.

Към Христо Терзийски, министър на вътрешните работи, има питане относно обезпечаването на нормалното провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 годшно.

Три са въпросите към Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството. те се отнасят за:
- изграждането на магистрала "Черно море" и на втори мост над Варненското езеро.
- отводняването на обход Поморие от км 217+000 до км 222+849.41.
- лошото качество на питейната вода във водопреносната мрежа на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив през последните няколко месеца.

Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ще отговори на два въпроса относно:
- участието на България в европейската инициатива за осигуряване на европейски технологичен суверенитет и индустриална конкурентоспособност в дигиталния свят.
- осигуряване на пълно покритие на мрежите за предоставяне на мобилни услуги от страна на мобилните оператори.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 въпрос от народния представител Ирена Анастасова;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 3 въпроса от народните представители Георги Михайлов; Валентина Найденова (2 въпроса); и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Десислав Тасков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса от народните представители Смиляна Нитова; и Ирена Анастасова; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Десислав Тасков; и Таня Петрова;
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева - на 2 въпроса от народния представител Александър Мацурев;
- министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на 2 въпроса от народния представител Кристина Сидорова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова.


Поради отсъствие по уважителни причини на народните представители Никола Динков и Виолета Желева се отлага техен въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Поради поставяне под епидемичен карантинен режим на министъра на финансите Кирил Ананиев, отговорите на зададените към него въпроси, чиито срок изтича в карантинния период, ще бъдат предоставени от министър Ананиев веднага след приключване на този период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във