Параграф22 Daily

§22 Новини

Проект за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на съдилищата

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков – членове на ВСС, за участие в работна група за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на съдилищата.

Пленумът сформира работната група за изготвяне на проект с участие на съдии от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, от апелативните, от окръжни и районни съдилища. В нея се включват също съдебни служители - съдебни администратори, завеждащи служби, системни администратори и други експерти от съдилищата и Адмиинистрацията на ВСС.

Необходимите промени в Правилника за администрацията на съдилищата са свързани с работата по електронни дела и функционирането на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

С решение на Комисията по правни въпроси към Пленума на ВСС предложенията за допълнение и промяна в Правилника за администрацията на съдилищата са изпратени до административните ръководители на всички съдилища, с оглед изразяване на становища, а покана за участие в работната група е изпратени до председателите на върховните съдилища и апелативните съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във