Параграф22 Daily

§22 Новини

Професор осъди ВТУ за над 13 000 лв. неизплатени хонорари

Преподавателка с професорска титла осъди Великотърновския университет за сумата от над 13 000 лв. неизплатени дължими допълнителни възнаграждения за проведено обучение през зимния семестър на учебната 2016/2017 г. Търновската алма матер трябва да плати на М.М.П. 10 274 лв. главница и 3030 лв. призната мораторна лихва. Според решението на  Великотърновския районен съд, което подлежи на обжалване, това са пари по  проведени магистърски програми редовна, задочна, дистанционна форма на обучение и за дейност като ръководител на програма, сочи вестник "Борба".

През този период М.М.П. е била професор и ръководител на катедра „Финанси и  счетоводство” към Стопанския факултет на университета. По делото категорично е  установено, че през зимния семестър на учебната 2016/2017 г. са възложени часове по допълнителна аудиторна заетост в магистърски програми – платена форма,  редовно, задочно и дистанционно обучение.

От събраните по делото доказателства ставало ясно, че преподавателката реално е  провела обучение от общо 235 лекционни учебни часа и респективно 470 часа  упражнения по дисциплините „Съвременни методи за отчитане и калкулиране”,  „Счетоводни стандарти”, „Управленско счетоводство”, „Капиталово бюджетиране”, „Счетоводни програмни продукти”, „Спецсеминар 1”, „Счетоводство”, „Теория на  счетоводството” и др.

Съдът не е приел твърденията на ВТУ за разминавания между заложените лекционни  часове и времевия диапазон на провеждането им. За целия семестър на  преподавателката се полагало възнаграждение в размер на 15 274 лв., но от него университетът е изплатил сумата от 5000 лв.

След като чакала три години,  преподавателката завела дело, което засега печели.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във