Параграф22 Daily

§22 Новини

Произнесоха се по акт за комплексната планова проверка в ОП - Велико Търново

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Окръжна прокуратура - Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-55/24.09.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.

Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на организацията на образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика. Предходната комплексна планова проверка на Окръжна прокуратура (ОП) - В.Търново и Окръжен следствен отдел (ОСлО) в ОП - В.Търново е извършена от Инспектората към ВСС през 2013 г.

Проверката обхваща периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. и 01.01.2018 г. - 01.12.2018 г. Нейна допълнителна цел е непосредствено да бъде установено реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в акта за резултати от предходната проверка, както и да се направи оценка на организацията на дейността на прокуратурата в периода между двете планови проверки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във