Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокуратурата е започнала проверка на компетентност по допуснато нарушение по конкурса за младши прокурори

Прокуратурата е започнала проверка на компетентност по допуснато нарушение по конкурса за младши прокурори. Освен проверката на прокуратурата ще бъде извършена такава и от ВСС. Въпросните проверки, касаят провелият се конкурс на 18 април, при който беше установено нарушение за ползване на нерегламентирани средства от кандидатите, за което беше отстранен Тодор Караиванов, който е съдебен помощник в СГС. За неговото отстраняване ще бъде уведомен изпълняващият функциите на председател на СГС. На изпита се явиха 897 кандидата от общо 1090 допуснати.

В началото на заседанието на ВСС, Ясен Тодоров, председател на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”, член на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и член на Комисия по дисциплинарните производства, коментира публикациите в медиите, отнасящи се за него, като обясни, че това е предизвикало стрес в семейството му. Той отправи призив към "Четвъртата власт", което определение се отнася за журналистите - да бъдат така взискателни към самите себе си, както са взискателни и към работата на членовете на Висшия съдебен съвет. "Защото силно се съмнявам, че след тези неща, които се изписаха - никой ще дойде, за да ми се извини лично".

Магистратите приеха две решения - едното е за връщане на процедурата за провеждане на конкурс за младши прокурор. Конкурсът трябва да се проведе и от нова комисия, а другото е за създаване на временна комисия, която да извърши проверка на процедурата на провелия се конкурс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във