Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокуратурата обвини секретаря на Националната комисия за борба с трафика на хора в корупция

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Антоанета Василева  -  секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора, за извършени две престъпления по служба.

Василева е обвинена в това, че в периода от януари 2012 г. - декември 2013 г., в гр.София, в качеството си на длъжностно лице - секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, е превишила правата си и от това са настъпили немаловажни вредни последици. Без да е имала право, без да са й били възложени задължения от Председателя на Националната комисия за борба с трафика на хора и без да е проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, Василева е сключила пряко договори със Сдружение „Равновесие” и с Фондация „Ес О Ес - семейства в риск”.

Договорите са за възлагане изпълнение на услуги в приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора в Бургас и във Варна. Престъплението е извършено с цел да се набавят облаги за Сдружение „Равновесие” гр. Бургас и Фондация „Ес О Ес-семейства в риск” - Варна в размер на 200940.56 (двеста хиляди деветстотин и четиридесет лева и 56 стотинки) лева.

Обвинението на Василева за второто престъпление е за това, че в периода от май 2013 г.- декември 2013 г. в гр.София, като длъжностно лице е превишила правата си и в нарушение на установения за това ред, сключила два анекса към Рамково споразумение, с цел да набави за себе си облага в размер на 3607.60 /три хиляди шестстотин и седем лева и 60 стотинки/ лева. От това деяние могат да настъпят немаловажни вредни последици.

На Антоанета Василева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във