Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокуратурата подозира, че незаконно се добиват инертни материали от реките

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на околната среда и водите, министъра на вътрешните работи и министъра на енергетиката да извършат незабавни проверки, чрез които да се установи дали е възможно незаконен добив на инертни материали (наносни отложения и строителни материали) от коритата на реките да са довели до разливите им.

Компетентните органи трябва да направят и анализ на обстановката в страната, поради продължаващите обилни валежи.

Министерство на околната среда и водите, Министерство на вътрешните работи и Министерство на енергетиката следва да извършат съвместна проверка, която да установи наличие на нарушения на Закона за водите и на Закона за подземните богатства в случилите се наводнения при разливите на р. Струма и р. Места, а и другаде, като предпоставка за настъпилото бедствие. Трябва да се прецени необходимостта от извършване на проверки за наличието на посочените нарушения и на други места на територията на страната, с цел предотвратяване на наводнения, посочват от държавното обвинение. 

Министърът на вътрешните работи следва да предприеме незабавни мерки в съответствие с правомощията по Закона за защита при бедствия, указва още ВАП.

Направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях, както и санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове трябва да се отразят в обобщен доклад до ВАП в кратък срок. В него да се посочат и евентуални случаи на данни за извършени престъпления, респ. изпращане на съответните прокуратури или органи на МВР.

Днес министърът на вътрешните работи Христо Терзийски заяви, че "част от язовирите бяха контролирано изпуснати заради масивното снеготопене, причинени от валежите. Не се стигна до тежки инциденти. Създадена е организация за денонощно наблюдение на язовирите и реките". 

По думите му има охрана от полицейски патрули там, където има риск от свлачища. Създадена е организация за придвижване по обходни маршрути.

Остава бедственото положение в редица населени места – Равадиново, общ. Созопол, гр. Белово, общ. Пазарджик, Драгоман, Своге, Костинброд, Симитли, Струмяни, Якоруда, Гоце Делчев, Перник, Радомир, Враца за квартал Бистрец, селата Бели Извор и Голямо Пещене, Трън.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във