Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокуратурата разреши на ВСС да оповести резултати от одита на Централизираната система за случайно разпределение на делата

Във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 09.04.2020 г. за приемане на доклада с резултатите от одита на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата, наблюдаващите прокурори по образуваното в СГП досъдебно производство, предоставиха разрешение за разгласяване на доклада.

Оповестяването на информацията няма да затрудни разследването и установяване на обективната истина по делото, мотивират се прокурорите.

Предоставеното разрешение е от 13.04.2020 г.

В писмото до представляващия ВСС е отбелязано, че „преценка на Пленума на ВСС е дали, кога и в какъв обем да стане разгласяването на „Доклад от тест за проникване“, дали съдържанието му не съставлява държавна тайна, както и дали това разгласяване не би попречило на функционирането на структурите на съдебната власт“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във