Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурор: Изваждането на прокуратурата от съдебната власт би означавало провал в борбата с корупцията по високите етажи

Изваждането на прокуратурата от съдебната власт би означавало провал в борбата с корупцията по високите етажи. Това смята Гергана Кюркчийска, и.д. Районен прокурор на РП-Оряхово, чиято позиция бе представена на Националното съвещание на прокурорите в началото на седмицата, а сега е публикувана в сайта на държавното обвинение. Според прокурор Кюркчийска, ако прокуратурата бъде подчинена на изпълнителната власт, то винаги „извън закона“ ще остават определен кръг лица, което им дава възможност да установят близки контакти в обществения сектор и публичната администрация. 

Ето пълната позиция на прокурор Кюркчийска:

Днес в по-голямата си част тук присъстващите сме прокурори и следователи, защото това е нашият избор и призвание. Нашата основна функция е да защитаваме обществения интерес, поради което на обществото трябва да се поясни огромният риск, който крие преструктурирането на  прокуратурата. През годините като участник по международни разследвания и като експерт към различни международни организации имах възможността да си сътруднича с прокурори от държавите-членски на ЕС, Великобритания и трети страни. В процеса на работа придобих лични впечатления от организацията им на работа и спецификите в законодателствата им и направих анализ на създадените правни инструменти за гарантиране принципите на правовата държава. От споделения опит от колегите установих, че в държавите, в които Прокуратурата е подчинена на изпълнителната власт, то винаги „извън закона“ остават определен кръг лица, което им дава възможност да установят близки контакти в обществения сектор и публичната администрация. Подобна структура не гарантира ефективно разследване и независимост на магистратите, тъй като по-голяма част от разследващия апарат е към изпълнителната власт.

Международните анализи на организираните престъпни групи по цял свят водят до извода, че „босовете“ на престъпните организации винаги изглеждат като предприемачи с известно обществено и икономическо реноме. Именно тези босове установяват тесни контакти с висши държавни служители, висши политици, които имат влияние в сферата на разпределение на публичните финанси, и това представлява механизъм за тяхното инфилтриране в публичните власти.

Изваждането на прокуратурата от съдебната власт би означавало създаването на правен инструмент за недосегаемост на тези личности и провал в борбата с корупцията по високите етажи. В действащата Конституция на Република България са налице гаранции за функционирането на правовата държава чрез разделение на властите и е създадена съответната правна сигурност. По силата на върховния закон и на Закона за съдебната власт прокурорите са не само държавни обвинители, но и обезпечават сигурността на държавата. С оглед характеровите особености и бита на българина, с изваждането на Прокуратурата от съдебната власт, се създава реална опасност прокурорите да се превърнем в „маши“ на нечисти интереси, както и да се установи безконтролен държавен и политически монопол върху държавната репресия.

В сега действащата Конституция на Република България законодателят е изградил именно такава структура на съдебната система, която гарантира до голяма степен независимостта на магистратите и върховенство на закона. С оглед гарантиране в по-пълен обем независимостта на прокурорите и следователите и постановяване на нашите решения въз основа на закона и вътрешните ни убеждения, както и с оглед разпоредбата на чл. 7 от Договора за Европейски съюз, която предписва на държавите-членки да спазват основните принципи на правовата държава, намирам, че на прокурорите следва да се предоставят специализирани инструменти за противодействие на престъпността, както и да се ограничат всякакви възможности за външни вмешателства. Историята учи, че държавата е най-силна, когато е създаден стабилен вътрешен механизъм за контрол над публичните власти и е осигурено върховенството на закона. Намирам, че по-добри резултати в борбата с престъпността ще бъдат постигнати, когато се направи задълбочен правен анализ на най-добрите практики по света, прецизирани през призмата на спецификата на нашето законодателство, правна уредба и форма на държавно управление. Следва да се изгради една дългосрочна и предвидима стратегия за противодействие на престъпността, която да отговаря на потребностите на обществото, а не на определен кръг хора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във