Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурор Тиха Стоянова-Папуджикова с личен почетен знак втора степен – сребърен и парична награда от 1000 лв.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б “б“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във вр. чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Тиха Стефанова Стоянова-Папуджикова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Прокурор Тиха Стоянова-Папуджикова е поощрена по предложение от Георги Чинев –административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас. В предложението е посочено, че Тиха Стоянова-Папуджикова има над 37 години юридически стаж, придобит при работата ѝ в Районна прокуратура – Малко Търново, Районна прокуратура – Бургас и Окръжна прокуратура – Бургас. През по-голяма част от професионалната си кариера тя е осъществявала административно-ръководни функции, като е натрупала значителен административен опит. В периода от 03.02.1983 г. до 03.01.1994 г. е била районен прокурор на Районна прокуратура – Малко Търново, а в периода от 09.09.1998 г. до 01.03.2001 г. е заемала длъжността „заместник-административен ръководител“ на Районна  прокуратура – Бургас, след което е назначена на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас.

Със заповед на главния прокурор на Република България прокурор Стоянова-Папуджикова е била поощрена с отличие „Служебна благодарност“ през 2015 г.

В предложението за поощряване е посочено, че прокурор Стоянова-Папуджикова е квалифициран прокурор, изпълнява служебните си задължения с усърдие и отговорност, ползва се с уважение сред юридическата общност в Бургас, и сред колегите си в различните нива на прокуратурата.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, Тиха Стефанова Стоянова-Папуджикова от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във