Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурори и следователи от Велико Търново се срещнаха с ученици от Американски колеж –Аркус

Прокурори и следователи от Окръжна  прокуратура – Велико Търново бяха лектори в „час на класа“ в  осми и деветите класове на ЧПГ “Американски колеж – Аркус“. Инициативата е част от Образователната програма на Висш съдебен съвет - „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, след подписано споразумение за сътрудничество.

Прокурор Илиян Благоев запозна учениците с функциите на прокуратурата и представи професията прокурор. Той разясни какви са изискванията и образованието, което се изисква, ако искат да станат юристи. Людмил Маноилов – следовател, завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна  прокуратура – Велико Търново говори за „Безопасно използване на ресурсите на глобалната мрежа, използване на програми и приложения, споделяне на лична информация, в т. ч. лични данни, включващи фотографски изображения и детайли от личния и обществения живот“. Дългогодишният следовател разговаря с  учениците за опасностите в интернет и социалните мрежи,  фишинг и зловредните атаки и кои функции на телефоните да използват с внимание.

Следователят Теменужка Атанасова – Хаджитанева представи  темите:   „Как може да защитим правата си пред съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детското правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“.

Прокурор Илиян Благоев разясни също какви са възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им, а Мая Пенева, прокурорски помощник, обърна внимание на учениците за хулиганските прояви  на непълнолетни лица и последиците от тях и за детското насилие. В края на часовете магистратите обърнаха внимание на подрастващите, че трябва да бъдат отговорни в действията си.

На учениците, участвали в образователната програма на ВСС, бе връчено удостоверение и подарък - Конституцията на Република България в комплект с информационни материали, предоставени по програмата от ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във