Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурори провериха Централния софийски затвор, ЗЗОТ „Казичене“ и ЗЗОТ „Кремиковци“

От 9 март до 13 март прокурори от СГП извършиха внезапни проверки в Централния софийски затвор, ЗЗОТ „Казичене“ и ЗЗОТ „Кремиковци“ в столицата, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Констатирани са множество нарушения, сред които: наличие на забранени вещи; пропуски в документацията на контролно-пропускателните пунктове; липса на мотиви при издаване на заповеди за поощрения на лишени от свобода; противоречива практика за издаване на заповеди за налагане на наказания за еднакви провинения; нарушения при противопожарната безопасност.

Като резултат от направените констатации, прокурорите са отправили към министъра на правосъдието Христо Иванов следните препоръки:

1. Мотивиране на заповедите за налагане на дисциплинарни наказания/награди от издаващите ги длъжностни лица с оглед недопускането на отмяната на административните актове по съдебен ред.
2. Забрана за вътрешни временни преграждения на килиите, с оглед недопускане на затрудняване на видимостта в килиите;
3. Засилване на мерките за охрана с оглед недопускане на пренасяне на забранени предмети в тях – мобилни телефони, хладни оръжия, наркотични вещества; Следва да се увеличи и числеността на охраната в тези места за лишаване от свобода;
4. Противопожарно обследване на помещенията, обитавани от лишени от свобода и мерки за пожарна безопасност.

В шестмесечен срок министърът на правосъдието следва да уведоми административния ръководител на СГП за изпълнението на така отправените препоръки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във